Your search results

Aperture House/ Stu/D/O Architects

Thai Architects
Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O Aperture House สถาปนิก STU/D/O

งานออกแบบบ้านสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นทั้งช่างภาพและนักออกแบบภูมิทัศน์  แนวคิดในการออกแบบคือการสร้างกรอบมุมมองของธรรมชาติโดยรอบและสอดแทรกธรรมชาติไว้ภายในอย่างเงียบสงบ อย่างไรก็ตามในความสงบนิ่งของสภาพแวดล้อมนี้ ปรากฏการณ์ของแสงและเงาจะอุบัติขึ้นตามกาลเวลาผ่านช่องเปิดอาคาร รวมถึงการสะท้อนแสงจากภายในอาคารสู่ภายนอกในยามค่ำคืนประดุจดั่งโคมไฟขนาดใหญ่งดงาม

ตัวบ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 4 ชั้น ที่ถูกเจาะออกเพื่อจุดมุ่งหมายให้ดึงธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวอาคารและสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัย สำหรับพื้นที่พักผ่อนเป็นโถงสูงโปร่งเผยให้เห็นพื้นที่ในแนวตั้งกลายเป็นจุดโฟกัสหลักของบ้าน เปลือกอาคารห่อหุ้มภายนอกออกแบบเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายมีหน้าที่ป้องกันห้องพักผ่อนจากแสงแดดอีกด้วย

งานออกแบบสถาปัตยกรรม : Architectural Design

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

งานออกแบบตกแต่งภายใน : Architectural Design

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

Aperture House สถาปนิก STU/D/O

 

Project Id: 18904
Source: Architizer.com
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายใน

Contact Me

Compare properties