Your search results

The Quest/ Strom Architects

International Architect

ชมบ้านพักผ่อน ในวัยเกษียณอายุที่ออกแบบมาได้อย่างเรียบง่าย จากเมือง Swanage ประเทศอังกฤษกัน! บ้าน “The Quest” หลังนี้ถูกสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี 1917 ซึ่งแม้ว่าจะเป็นบ้านเพื่อผู้สูงวัยแต่ด้วยใจที่รักในงานออกแบบและศิลปะสมัยใหม่ทำให้พวกท่านต้องการให้บ้านนี้มีดีไซน์

ด้วยสภาพพื้นที่ที่ต็มไปด้วยต้นไม้และมีความลาดชันสูง เปิดวิวด้านทิศใต้สู่สวน Durlston Country Park ตัวบ้านถูกออกแบบให้เสมือนเป็นชั้นเดียวยกสูง รวมพื้นที่ครัว ส่วนทานอาหาร และส่วนพักผ่อน  บนพื้นที่โล่งขนาดใหญ่บริเวณกลางอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยสูงอายุ  นอกจากนี้ การวางตัวอาคารลงบนพื้นที่คำนึงถึงการรักษาต้นไม้บนพื้นที่เดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

Architectural Design : งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก

Interior Design : มุมมองงานออกแบบตกแต่งภายใน

Plan&Elevation : ผังอาคารและรูปด้านอาคาร

เรียบเรียงโดย : FavArch.com
#สถาปนิก : Strom Architects
#สถาปัตยกรรม : The Quest

Photo by : Martin Gardner
พื้นที่ : 235 ตารางเมตร
ที่ตั้ง : Swanage, United Kingdom
ที่มา : Archdaily

Project Id: 18707
พื้นที่โครงการ: 235 m2
Architect: Strom Architects
Architect In Charge: Magnus Strom
Project Year: 2015
Photographs: Martin Gardner
Source: Archdaily.com
งานสถาปัตยกรรม

Contact Me

Compare properties